Archiwum Styczeń, 2007

nie ma mnie

08/01/2007

… ciąg elementów diakrytycznych mający znaczenie globalne, czyli ciąg niepodzielny semantycznie na takie podciągi znaczące, które byłyby elementami klas substytucyjnych niezamkniętych.


  • RSS